Hayatı Kolaylaştıran
Laboratuvar Çözümleri
Türkiye’de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Coregen Diagnostik,
ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde, Tıp Fakültelerinde, Eğitim Araştırma
Hastanelerinde, Özel Hastanelerinde, ağırlıklı olarak laboratuvar alanında faaliyet
göstermek ile beraber, farklı alanlarda da hizmetler sunmaktadır.
Sağlık, ar-ge ve endüstriyel sektörünün temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir çözüm ortağıdır…
Çözümler

Genetik ve Moleküler Lab. Çözümleri

Hastalıkların tespit edilmesinde ve tedavisinde oldukça önemli bir rol oynayan moleküler teşhis teknolojilerimiz ve kitlerimiz.

Mikrobiyoloji Lab. Çözümleri

İnsanlar için patojen olan mikroorganizmaların teşhisi/tanısı ve identifikasyonunu yapan Tıbbi Mikrobiyolojinin yanı sıra…

Patoloji Lab. Çözümleri

Hastalardan tarama veya tanı amacıyla alınan hücre/doku örneklerinin işlenmesinde ve tanıya ulaşmada kullanılacak…

Diğer Çözümler

Kliniklerde, laboratuvarlarda veya doktor uygulamalarında yapılan günlük rutin görevleri daha kolay ve her şeyden önce…

Image module

Bizi Keşfet

Türkiye’de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Coregen Diagnostik, ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde, Tıp Fakültelerinde, Eğitim Araştırma Hastanelerinde, Özel Hastanelerinde, ağırlıklı olarak laboratuvar alanında faaliyet göstermek ile beraber, farklı alanlarda da hizmetler sunmaktadır. Sağlık, ar-ge ve endüstriyel sektörünün temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm ortağıdır…

Daha Fazla