SARS-CoV-2 Realtime PCR Kits
Image
Moleküler Teşhis
Viral, Bakteriyel, Paraziter hastalıkların moleküler incelemeleri.
Image
Moleküler Mikrobiyoloji
Bakteriler, virüsler, arkeler, mantarlar ve protozoa.
Image
Patoloji Lab. Hizmetleri
Bilim ve tıp arasındaki köprü...

Bizi Keşfet

Türkiye’de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Coregen Diagnostik, ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde, Tıp Fakültelerinde, Eğitim Araştırma Hastanelerinde, Özel Hastanelerinde, ağırlıklı olarak laboratuvar alanında faaliyet göstermek ile beraber, farklı alanlarda da hizmetler sunmaktadır. Sağlık, ar-ge ve endüstriyel sektörünün temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm ortağıdır…

Daha Fazla

Teknoloji ve Bilim

Hizmetler

Hastane Laboratuvar Hizmetleri

oluşturmuş olduğu iş birlikleri sayesinde hastane laboratuvar sistem ve cihaz kurulumları ile bu sistemlerin işletilmesi konusunda çözümler oluşturmaktadır.

Tüm Hizmetler

Diğer Hizmetler

BİYOKİMYA ANALİZÖRLERİ
HEMATOLOJİ ANALİZÖRLERİ
İDRAR ANALİZÖRLERİ
GAIT’TE GİZLİ KAN ANALİZÖRÜ
DİYAGNOSTİK REAKTİFLER