Genetik ve Moleküler Laboratuvar Çözümleri

Hastalıkların tespit edilmesinde ve tedavisinde oldukça önemli bir rol oynayan moleküler teşhis teknolojilerimiz ve kitlerimiz. İn vitro diagnostik ve kanser tanısındaki çalışmalarımızla, bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretmenin yanı sıra, geleceğin henüz çözümlenmemiş sağlık sorunlarına da odaklanmaktayız. Coregen Diagnostik olarak bilimsel keşiflerin yönlendirilmesi ve hastaların iyileştirilmesi amacıyla sağlık konusunda geleceğe ışık tutmaya emin adımlarla ilerlemektedir. Ar-ge projeleri başta olmak üzere teşhis ve tedavide sizlere çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyarıız.

Ürünlerimiz

 • Real Time PCR Çözümleri
 • Nükleik Asit İzolasyon Çözümleri
 • KİTLER
  -SARS-CoV-2 Kitleri
  -Nükleik Asit İzolasyon Kitleri
  -Hastalık Tanı Kitleri
  -Yaşam Bilimleri Ürünleri
 • Moleküler & Genetik Laboratuvar Sarf Ürünleri
 • Bilimsel Araştırma Proje Çözümleri

Mikrobiyoloji Laboratuvar Çözümleri

İnsanlar için patojen olan mikroorganizmaların teşhisi/tanısı ve identifikasyonunu yapan Tıbbi Mikrobiyolojinin yanı sıra Endüstriyel Mikrobiyoloji, Çevre Mikrobiyolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gen Mühendisliği ve Modern Biyoteknoloji alanında ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri sunmaktayız. Coregen Diagnostik olarak kültür ortamı, antimikrobiyal duyarlılık test çözümleri ve gıda güvenliği testi için pazar lideri yeni çözümler içeren bir ürün portföyü ile halk sağlığı, klinik laboratuvarlar, gıda şirketleri, çevre tarama ve ilaç laboratuvarlarına hizmet vermekteyiz.

Ürünlerimiz

 • Otomatik sistemler
 • Besiyerleri
  -Petride Besiyerleri
  -Tüp Şişede Besiyerleri
 • Hücre Kültürleri
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sarf Ürünleri
 • Bilimsel Araştırma Proje Çözümleri

Patoloji Laboratuvar Çözümleri

Hastalardan tarama veya tanı amacıyla alınan hücre/doku örneklerinin işlenmesinde ve tanıya ulaşmada kullanılacak olan sistemleri ve kitleri patoloji laboratuvarlarına sunmaktayız. Özel ve klasik yöntemler ile dokular üzerinde yapılacak olan incelemeler için gerekli olan preparat hazırlama sistemlerini, patolojiye moleküler yaklaşım sunan in situ hibridizasyon, immünohistokimya gibi daha birçok yöntemi tanısal veya araştırma amaçlı kullanımına yönelik çözümler sağlamaktayız.

Ürünlerimiz

 • Preperat Hazırlama Sistemleri
  – Sıvı Bazlı Sitoloji-Corebıotech max-prep
 • İmmünohistokimya Çözümleri
 • Moleküler Patoloji Çözümleri
 • Patoloji Laboratuvarı Sarf Ürünleri
 • Bilimsel Araştırma Proje Çözümleri

Girişimsel Teşhis ve Tedavi Çözümleri

Girişimsel, teşhis ve tedavide, özellikle Kardiyoloji, Radyoloji, Onkoloji, yoğun bakım ve endoskopide ihtiyaç duyulup kullanılacak olan son teknoloji ile üretilmiş kusursuz ve güvenilir sarf ve ekipmanları sağlamaktayız. Çalıştığımız markalar klinik destek ekibi ile dünya çapında hastanelere hizmet vermektedir.

Diğer Sağlık Çözümleri

Kliniklerde, laboratuvarlarda veya doktor uygulamalarında yapılan günlük rutin görevleri daha kolay ve her şeyden önce daha güvenli hale getirmek amacıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre kan, idrar, vücut sıvıları ve dokuları için gelişmiş numune toplama, verimli çalışma, sonraki süreçte ise sağlıklı bir şekilde muhafazasına imkan sağlayan çözümler sunmaktayız.

Ürünlerimiz

 • Venöz Kan Toplama
 • Kılcal Kan Toplama
 • İdrar Toplama
 • Güvenlik Ürünleri
 • Bilimsel Araştırma Proje Çözümleri