Patoloji Laboratuvar Çözümleri

Hastalardan tarama veya tanı amacıyla alınan hücre/doku örneklerinin işlenmesinde ve tanıya ulaşmada kullanılacak olan sistemleri ve kitleri patoloji laboratuvarlarına sunmaktayız. Özel ve klasik yöntemler ile dokular üzerinde yapılacak olan incelemeler için gerekli olan preparat hazırlama sistemlerini, patolojiye moleküler yaklaşım sunan in situ hibridizasyon, immünohistokimya gibi daha birçok yöntemi tanısal veya araştırma amaçlı kullanımına yönelik çözümler sağlamaktayız.

Ürünlerimiz

Banner image
Sıvı Bazlı Sitoloji
Banner image
Patoloji Cihazları
Banner image
İmmünohistokimya
Banner image
Moleküler Patoloji
Banner image
Sarf Ürünleri